Vonkajšie športoviská

Centrálny dvorec

Odrazová Stena

Tenisový Klub

Detské ihrisko

Fitness plocha

Pieskové
Ihrisko

Tribúna
850 miest

Vrhačský sektor

Skokanský
sektor

Garáže techniky a sklady

Šatne - administratíva

Futbalové ihrisko
100x66m 

Bežecké dráhy - 8x 400m

Hľadisko - 1600 miest

Základné informácie

Okrem objektov zameraných na špecializovanú prípravu futbalistov a hokejistov projekt zahŕňa výstavbu doplnkových vonkajších športovísk