Sport Park International
Slovakia - Galanta

Strategickou myšlienkou projektu je vybudovanie Európskeho športového parku formou:

Areál predstavuje komplex s vlastnými zdrojmi primárnych energií, postavený na báze moderných technológií a technických nadčasových riešení. 

Plán projektu

I.ETAPA
II.ETAPA
1  ha
Veľkosť komplexu
1  ha
Z toho 1. Etapa
1  ha
Z toho 2. Etapa

Kapacita akadémie

1
Deti v akadémií
1
Športovci, tréneri, VIP

Projekt zároveň vytvára priestor pre plnohodnotné využitie času aj mimo tréningových procesov s možnosťou kultúrneho a spoločenského vyžitia mladých ľudí, zaradených do profesionálnej prípravy.

Hlavní partneri

Odborní Partneri

Projektované a vizuálne spracovanie projektu je chránené autorským zákonom č. 185/2015 Z.z.. Akékoľvek jej použitie nad rámec a použitie na iný účel, než na aký bola spracovaná a objednaná SPI, a.s. Bratislava, je možné iba s písomným súhlasom vlastníka autorských práv, resp. zástupcu nositeľov autorských práv, ktorým je PROARCH, s.r.o., Poprad, Ing. arch. Ján Veselovský.