II. Etapa

Objekty zahrnuté do
II. etapy realizácie projektu

Lyžiarsky areál – súbor objektov- lyžiarska hala, biatlonová hala, lyžiarsky bežecký tunel, reštauračné, hygienické, oddychové priestory zázemia lyžiarskych aktivít a taktiež ubytovanie pre športovcov a Galériu Európskej únie

Lyžiarska hala
s maximálnou kapacitou 200 miest

Určená pre celoročné rekreačné lyžovanie, základný lyžiarsky výcvik a základné tréningové lyžiarske procesy cielené hlavne pre nižšie vekové kategórie. V hale je možné vykonávať celoročne školské lyžiarske kurzy, prípadne špeciálne hodiny telesnej výchovy detí.

Biatlonová hala
s kapacitou pre 50 športovcov

Lyžiarsky bežecký
tunel
s kapacitou pre 50 športovcov

Objekt je učený pre zabezpečenie celoroč rekreačného bežeckého lyžovania, základný lyžiarsky výcvik a základné tréningové bežecké lyžiarske procesy cielené hlavne pre nižšie vekové kategórie.

V hale je možné vykonávať celoročne školské lyžiarske bežecké kurzy, prípadne špeciálne hodiny telesnej výchovy detí. Dĺžka tunela, ako aj jeho profil umožňuje usporiadanie aj regulárnych bežeckých a spolu s prepojením na biatlonový štadión aj biatlonových pretekov.

Popis riešenia tunela:

Galéria Európskej únie
Veža pod vrcholovou stanicou lyžiarskej haly

Okolo nosnej konštrukcie podpornej veže umelého lyžiarskeho svahu sú vytvorené priestory: