Centrálny blok

Sport Park International

Recepcia
Vstupné Priestory
Doplnkový Predaj

Centrálne Šatne, Hygiena, Trenéri

Medicínske Zázemie

Rehabilitačné Zázemie

Metodická Príprava
Ubytovanie
Výučba a Školenia

Stravovanie

Rehabilitačný Bazén
25x15

Hádzanárska Hala
Basketbal
Volejbal

Vjazd do Podzemného
parkoviska

Prechod ku vonkajším športoviskám

Recepcia

Centrálne Šatne

Medicínske Zázemie

Rehabilitačné Zázemie

Metodická Príprava

Stravovanie

Rehabilitačný Bazén
25x15m

Hádzanárska Hala

Podzemné Parkovisko

Podzemné Parkovisko

Vonkajšie Športoviská

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Legenda mapy

1 – Recepcia, vstupné priestory, doplnkový predaj

2 – Centrálne šatne, hygiéna, tréneri

3 – Medicínske zázemie

4 – Rehabilitačné zázemie

5 – Metodická príprava, ubytovanie, výučba a školenia

6 – Stravovanie

7 – Rehabilitačný bazén

8 – Hádzanárska hala, basketbal, volejbal

9 – Vjazd do podzemného parkoviska

10 – Vjazd do podzemného parkoviska

11 – Prechod k vonkajším športoviskám 

Športová akadémia

Časti objektu sú určené pre:

Riadenie tréningového procesu
vrátane šatní a hygienického zázemia

Rehabilitačné a medicínske zázemie
pre mentálnu prípravu športovcov

Ubytovanie športovcov
akadémie

Vnútorné halové
športoviská

Projektované kapacity
spolu

Doplnkové vybavenie