Areál plaveckých športov

Wellness

Detský bazén

 Olympijský bazén 

Posilňovňa

Press centrum

Šatne

Potápačský bazén

Skokanské mostíky

Bazénové technológie

Základný výcvik

Hlboký ponor - 45m

Tribúna

Tribúna

Jednotlivé celky

Sú rozdelené na tri samostatné funkčné
celky: 

Hala vodných športov

V hale vodných športov sú ďalej v zázemí situované: